SQL Injection Attack Là Gì? 8 Bước Phát Hiện Và Phòng Chống

Bảo mật luôn là yếu tố quan trọng đối với mọi ứng dụng web và cơ sở dữ liệu, đặc biệt là với cơ sở dữ liệu SQL, không phân biệt quy mô của ứng dụng. Không chỉ các tổ chức lớn mới là mục tiêu của tội phạm mạng, mà ngay cả các ứng dụng nhỏ cũng có thể bị tấn công. Một trong những phương thức tấn công phổ biến nhất mà hacker sử dụng để chiếm quyền kiểm soát cơ sở dữ liệu là SQL Injection Attack.

Trong bài viết này, Vpsttt.com sẽ giới thiệu về SQL Injection Attack và các biện pháp để phòng chống nó. Chúng tôi sẽ đi sâu vào cách thức hoạt động của nó và cung cấp các giải pháp hiệu quả để bảo vệ ứng dụng web của bạn khỏi những rủi ro bảo mật này.

SQL Injection Attack là gì?

SQL Injection (SQLi) là một trong những kỹ thuật tấn công mạng phổ biến và nguy hiểm nhất, nhắm vào các ứng dụng web bằng cách khai thác lỗ hổng trong việc xử lý đầu vào dữ liệu từ người dùng. Tấn công này cho phép kẻ tấn công chèn hoặc “tiêm” một câu lệnh SQL độc hại vào truy vấn mà một ứng dụng web thực hiện đến cơ sở dữ liệu. Kết quả có thể là việc khai thác thông tin nhạy cảm, thay đổi hoặc phá hủy dữ liệu, và thậm chí là kiểm soát hoàn toàn cơ sở dữ liệu của máy chủ.

Cách Thức Hoạt Động của SQL Injection

Khi một ứng dụng web nhận đầu vào từ người dùng để tạo ra các truy vấn SQL, nếu ứng dụng không kiểm tra hoặc xử lý đúng cách đầu vào đó, kẻ tấn công có thể thêm các phần tử SQL vào đầu vào. Câu lệnh SQL cuối cùng sẽ được máy chủ cơ sở dữ liệu thực thi có thể bao gồm các mệnh lệnh độc hại.

Ví Dụ Đơn Giản

Giả sử một ứng dụng web dùng câu lệnh SQL sau để truy vấn thông tin người dùng:

 
				
					SELECT * FROM users WHERE username = '[username]' AND password = '[password]'

				
			

Nếu người dùng nhập username là admin' --, câu lệnh SQL trở thành:

				
					SELECT * FROM users WHERE username = 'admin' --' AND password = '[password]'

				
			

Dòng -- là một nhận xét trong SQL, vì vậy phần còn lại của câu lệnh sẽ bị bỏ qua, và truy vấn sẽ trả về thông tin của người dùng có tên là admin, mà không cần mật khẩu.

Các loại SQL Injection Attack

Dưới đây là một số loại SQL Injection phổ biến mà các nhà phát triển và quản trị viên cần lưu ý để phòng tránh:

1. In-band SQL Injection

Loại này là hình thức SQL Injection phổ biến và dễ thực hiện nhất, với hai biến thể chính:

 • Error-based SQL Injection: Kẻ tấn công gây ra lỗi trong cơ sở dữ liệu để nó trả lại thông tin chi tiết về cấu trúc của nó. Thông tin này sau đó được sử dụng để tinh chỉnh cuộc tấn công.
 • Union-based SQL Injection: Kẻ tấn công sử dụng lệnh UNION SQL để kết hợp kết quả của một truy vấn độc hại với kết quả của một truy vấn hợp lệ và thu được dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.

2. Inferential (Blind) SQL Injection

Không giống như In-band SQL Injection, kiểu tấn công này không trả lại dữ liệu trực tiếp. Nó cho phép kẻ tấn công thu thập thông tin về cơ sở dữ liệu bằng cách gửi dữ liệu và quan sát hành vi của ứng dụng. Có hai dạng chính:

 • Boolean-based (content-based) Blind SQL Injection: Kẻ tấn công gửi truy vấn SQL độc hại và dựa vào sự thay đổi của nội dung trang để xác định kết quả (đúng hoặc sai) của truy vấn.
 • Time-based Blind SQL Injection: Kẻ tấn công gửi truy vấn SQL độc hại để cơ sở dữ liệu tạm dừng (delay) trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu thời gian phản hồi của cơ sở dữ liệu tăng lên, điều này cho thấy truy vấn đã phần nào thành công.

3. Out-of-band SQL Injection

Loại này xảy ra khi kẻ tấn công không thể sử dụng cùng một kênh để cả gửi câu lệnh SQL độc hại và nhận kết quả. Kẻ tấn công sẽ sử dụng các tính năng của cơ sở dữ liệu như gửi dữ liệu tới một máy chủ mà họ kiểm soát thông qua giao thức HTTP hoặc DNS.

4. Compound SQL Injection

Đây là sự kết hợp của các kỹ thuật SQL Injection và các loại tấn công khác, như Cross-Site Scripting (XSS) hoặc Denial-of-Service (DoS), để tăng hiệu quả của cuộc tấn công.

Mỗi loại SQL Injection có những đặc điểm và phương pháp thực thi khác nhau, nhưng tất cả đều chia sẻ mục tiêu chung là lợi dụng những thiếu sót trong kiểm soát đầu vào của ứng dụng để thực hiện các thao tác không được phép trên cơ sở dữ liệu. Việc hiểu rõ về các loại SQL Injection này là bước đầu tiên quan trọng trong việc bảo vệ các ứng dụng web khỏi những tấn công nguy

Cách phát hiện và phòng chống SQL Injection Attack

Phát hiện và phòng chống SQL Injection là hai hoạt động cực kỳ quan trọng để bảo vệ ứng dụng web khỏi những tác hại tiềm tàng của kẻ tấn công. Dưới đây là một số phương pháp và công cụ hiệu quả để giúp bạn phát hiện và ngăn chặn SQL Injection:

Phương Pháp Phát Hiện

Kiểm tra Input Validation: Kiểm tra dữ liệu đầu vào từ người dùng để đảm bảo rằng nó không chứa các ký tự đặc biệt hoặc chuỗi có thể làm suy yếu các truy vấn SQL.

Sử dụng Parameterized Queries: Sử dụng câu lệnh truy vấn được tham số hóa, thay vì cộng chuỗi để tạo truy vấn SQL. Công nghệ ORM cũng có thể giúp tránh được các lỗ hổng này.

Monitoring Database Activities: Theo dõi các hoạt động truy cập cơ sở dữ liệu để phát hiện các truy vấn SQL không bình thường hoặc có dấu hiệu của cuộc tấn công.

Sử dụng Web Application Firewall (WAF): WAF có thể được cấu hình để phát hiện và ngăn chặn các loại cuộc tấn công SQL Injection bằng cách kiểm tra các yêu cầu HTTP đến ứng dụng web.

Kiểm tra Logs và Error Messages: Xem logs và thông báo lỗi từ ứng dụng web để tìm kiếm các hoạt động bất thường hoặc các yêu cầu gây ra lỗi SQL.

Sử dụng Các Công Cụ Phát Hiện: Sử dụng các công cụ tự động để quét ứng dụng web và phát hiện các lỗ hổng bảo mật, bao gồm cả SQL Injection.

Kiểm tra Và Sửa Lỗi Mã Nguồn: Xác định và sửa các lỗ hổng bảo mật trong mã nguồn của ứng dụng web, bao gồm việc sử dụng các hàm và thủ tục an toàn khi thao tác với cơ sở dữ liệu.

Kiểm Tra Các Yêu Cầu SQL Không Thông Thường: Theo dõi các yêu cầu SQL được gửi từ ứng dụng web và kiểm tra xem chúng có chứa các ký tự hoặc cấu trúc không bình thường không.

Biện Pháp Phòng Ngừa

 1. Sử Dụng Prepared Statements và Parameterized Queries:

  • Đây là một trong những biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất chống lại SQL Injection. Các ngôn ngữ lập trình như PHP, Java, và .NET cung cấp các cơ chế này để ngăn chặn việc thực thi câu lệnh SQL độc hại.
 2. Sử Dụng Stored Procedures:

  • Sử dụng các thủ tục lưu trữ có thể giúp giảm thiểu rủi ro SQL Injection, tuy nhiên cần lưu ý không sử dụng đầu vào người dùng trực tiếp trong các stored procedures mà không qua xử lý trước.
 3. Kiểm Soát Đầu Vào (Input Validation):

  • Thực hiện xác thực và kiểm soát đầu vào một cách nghiêm ngặt, loại bỏ các ký tự đặc biệt không cần thiết và xác thực tính hợp lệ của dữ liệu trước khi xử lý.
 4. Hạn Chế Quyền Truy Cập Cơ Sở Dữ liệu:

  • Sử dụng nguyên tắc quyền hạn tối thiểu (least privilege) cho các tài khoản cơ sở dữ liệu. Cấp quyền chỉ đủ để thực hiện các nhiệm vụ cần thiết và không hơn.
 5. Sử Dụng Web Application Firewalls (WAFs):

  • Cài đặt và cấu hình một WAF có thể giúp chặn các truy vấn SQL độc hại trước khi chúng đạt đến cơ sở dữ liệu của bạn.
 6. Đào Tạo và Nhận Thức:

  • Đảm bảo rằng các nhà phát triển, quản trị viên cơ sở dữ liệu và nhân viên bảo mật được đào tạo về các rủi ro và biện pháp phòng ngừa SQL Injection.
mới