BẢNG GIÁ VPS ANH - UK CỦA VPSTTT

vps anh

VPS ANH - UK 4 GB

Bắt đầu từ
196,666 VNĐ
1 tháng

CPU : 2 core
RAM : 4 GB
DISK : 30 GB SSD Enterprisre
BANDWIDTH : 2 TB

VPS ANH - UK 6 GB

Bắt đầu từ
296,666 VNĐ
1 tháng

CPU : 3 core
RAM : 6 GB
DISK : 40 GB SSD Enterprisre
BANDWIDTH : 3 TB

VPS ANH - UK 8 GB

Bắt đầu từ
393,333 VNĐ
1 tháng

CPU : 4 core
RAM : 8 GB
DISK : 50 GB SSD Enterprisre
BANDWIDTH : 3 TB

VPS ANH - UK 12 GB

Bắt đầu từ
673,333 VNĐ
1 tháng

CPU : 6 core
RAM : 12 GB
DISK : 80 GB SSD Enterprisre
BANDWIDTH : 5 TB

VPS ANH - UK 16 GB

Bắt đầu từ
833,333 VNĐ
1 tháng

CPU : 8 core
RAM : 16 GB
DISK : 120 GB SSD Enterprisre
BANDWIDTH : Unlimited

VPS ANH - UK 32 GB

Bắt đầu từ
1,500,000 VNĐ
1 tháng

CPU : 14 core
RAM : 32 GB
DISK : 250 GB SSD Enterprisre
BANDWIDTH : Unlimited

VPS ANH - UK 64 GB

Bắt đầu từ
3,000,000 VNĐ
1 tháng

CPU : 20 core
RAM : 64 GB
DISK : 500 GB SSD Enterprisre
BANDWIDTH : Unlimited

VPS ANH - UK 128 GB

Bắt đầu từ
5,666,666 VNĐ
1 tháng

CPU : 30 core
RAM : 128 GB
DISK : 1 TB SSD Enterprisre
BANDWIDTH : Unlimited

ĐĂNG KÍ DỊCH VỤ VPS ANH - UK NGAY

Khuyến mãi giảm giá khi mua nhiều tháng !
ưu đãi