BẢNG GIÁ VPS USA CỦA VPSTTT

Mua VPS USA nhận ngay ưu đãi Đặc Biệt (Áp dụng với một số VPS )

Mua số lượng trên 10 VPS giảm 10% ( Áp dụng với VPS USA 32 và VPS USA 64 )

Tặng 1 VPS 1 RAM Việt Nam ( Áp dụng với VPS USA 12) 

VPS USA 1 GB

Bắt đầu từ
69,444 VNĐ
1 tháng

CPU : 1 core
RAM : 1 GB
DISK : 20 GB SSD Enterprisre
BANDWIDTH : 1 TB

VPS USA 2 GB

Bắt đầu từ
83,333 VNĐ
1 tháng

CPU : 1 core
RAM : 2 GB
DISK : 20 GB SSD Enterprisre
BANDWIDTH : 2 TB

VPS USA 4 GB

Bắt đầu từ
100,000 VNĐ
1 tháng

CPU : 2 core
RAM : 4 GB
DISK : 30 GB SSD Enterprisre
BANDWIDTH : 3 TB

VPS USA 6 GB

Bắt đầu từ
150,000 VNĐ
1 tháng

CPU : 3 core
RAM : 6 GB
DISK : 40 GB SSD Enterprisre
BANDWIDTH : 3 TB

VPS USA 8 GB

Bắt đầu từ
200,000 VNĐ
1 tháng

CPU : 4 core
RAM : 8 GB
DISK : 50 GB SSD Enterprisre
BANDWIDTH : 3 TB

VPS USA 12 GB

Bắt đầu từ
350,000 VNĐ
1 tháng

CPU : 6 core
RAM : 12 GB
DISK : 80 GB SSD Enterprisre
BANDWIDTH : 10 TB

VPS USA 16 GB

Bắt đầu từ
444,444 VNĐ
1 tháng

CPU : 8 core
RAM : 16 GB
DISK : 120 GB SSD Enterprisre
BANDWIDTH : Unlimited

VPS USA 32 GB

Bắt đầu từ
900,000 VNĐ
1 tháng

CPU : 14 core
RAM : 32 GB
DISK : 250 GB SSD Enterprisre
BANDWIDTH : Unlimited

VPS USA 64 GB

Bắt đầu từ
1,800,000 VNĐ
1 tháng

CPU : 20 core
RAM : 64 GB
DISK : 500 GB SSD Enterprisre
BANDWIDTH : Unlimited

VPS USA 128 GB

Bắt đầu từ
3,000,000 VNĐ
1 tháng

CPU : 30 core
RAM : 128 GB
DISK : 1 TB SSD Enterprisre
BANDWIDTH : Unlimited

ĐĂNG KÍ DỊCH VỤ VPS USA NGAY

Khuyến mãi giảm giá khi mua nhiều tháng !
ưu đãi