Hướng dẫn Update Ubuntu Server Lên Ubuntu Desktop

1. VNC vào VPS Ubuntu

Bạn có thể xem ở bài viết này nếu như chưa biết dùng VNC: Hướng dẫn VNC

Ở bài này mình hướng dẫn ubuntu 22 nha

2. Chaỵ lệnh để update từ Ubuntu Server lên Ubuntu Desktop

				
					sudo apt update && sudo apt upgrade
				
			
				
					sudo apt install ubuntu-desktop
				
			
				
					reboot
				
			

(*) Có báo hỏi gì thì nhấn Y hết nha

Bạn nhấn tab để chuyển qua Ok nha đối với ubuntu 22 thôi

3. Kiểm tra giao diện thêm mới người dùng

Sau khi reboot xong bạn sẽ nhận được giao diện như sau:

Bạn nhấn Next hết chọn múi giờ Ho Chi Minh –>  Skip –> Tạo user mới.

Nhập mật khẩu mới cho user và tiếp tục…

Sau khi chạy xong sẽ ra giao diện như sau, nếu đứng màn hình hãy tắt và bật lại VPS nha

VNC VPS (1)