Hướng dẫn cài đặt phần mềm MKT Care mới nhất

Bạn chỉ có thể cài đặt phần mềm MKT Care sau khi đã cài đặt Visual C++ Redistributable. Nếu chưa cài đặt Visual C++ Redistributable thì bạn có thể tham khảo cách cài đặt ở đây: 
Hướng dẫn cài đặt Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015 – VPSTTT

Truy cập vào link sau để tải phần mềm MKT Care: 
Tải Phần Mềm MKT – Phần mềm MKT (phanmemmkt.vn)
Nên nhớ: 
Tải cả phần mềm lẫn bản Update

Sau khi cài đặt xong thì dùng winrar để giải nén file mktcare.rar. Sau khi giải nén ta được 1 folder MKT-CARE-

Copy file updatecare.rar và bỏ vào thư mục MKT-CARE- vừa được giải nén ở trên và chọn Giải nén Ở đây file updatecare.rar và chọn Yes to All ( Có Tất cả )

Sau khi làm xong các bước trên thì bạn đã có thể trải nghiệm phần mềm MKT Care

VNC VPS (2)