Hướng dẫn cài đặt Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015

Visual C++ Redistributable là một tập hợp các thư viện và thành phần được sử dụng để chạy các ứng dụng được phát triển bằng ngôn ngữ lập trình Microsoft Visual C++. Ngôn ngữ lập trình này thường được sử dụng để phát triển các ứng dụng cho Windows. Khi bạn cài đặt một ứng dụng, nếu ứng dụng đó sử dụng các thư viện này, bạn cần phải cài đặt Microsoft Visual C++ Redistributable tương ứng trên hệ thống mục tiêu trước khi cài đặt ứng dụng của bạn

Cách 1.

1.Tải Visual C++ trên tool độc quyền của VPSTTT

Vậy là đã tải Visual C++ thành công.

Rất nhanh và tiện lợi với tool độc quyền của VPSTTT.

Cách 2.

1. Tải Visual C++ Redistributable

Truy cập vào trang này để tải Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015: 
Download Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015 from Official Microsoft Download Center

2. Cài đặt Visual C++ Redistributable

Sau khi tải xong file .exe, nhấn đúp vào file vừa tải xong và chọn Run

Sau khi nhấn Run, sẽ hiện ra dòng I agree to the license terms and conditions nhấn tích vào nó và nhấn nút Install

Chờ một chút để cài đặt, sau khi cài đặt xong thì sẽ hiển thị như sau là bạn đã cài đặt thành công Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015

VNC VPS (3)