Tối ưu Remote desktop

Hướng dẫn này giúp bạn có thể tối ưu remote desktop để mượt hơn !

Bước 1 : Mở remote desktop
Start -> remote desktop -> open

Bước 2 : Chọn show options

Bước 3 : Qua mục display kéo độ phân giảm xuống thấp tùy bạn, còn bit màu nên để thấp nhất

Vậy là xong connect để lưu lại là đc , chúc bạn có thể điều khiển vps một cách mượt mà !

remote-desktop-2