Hướng dẫn cài đặt .Net Framework 3.5 cho windows server 2012

Trên Windows server 2012 cũng như trên các phiên bản hệ điều hành Windows khác, một số phần mềm yêu cầu người dùng phải có .Net Framework 3.5. Cùng vpsttt.com thực hiện cài đặt Net Framework 3.5 cho windows server 2012 rất đơn giản qua vài bước dưới đây.

1. Vào Server Manager phần Dashboard, sau đó chọn Add roles and features

2. Ở mục Installation type, tick chọn Role-based or feature-based installation

3. Ở mục Server Selection, chọn Server cần cài đặt .NET Framework 3.5

4. Ở mục Features, tick chọn .Net Framework 3.5 Features

5. Ở mục Confirmation, bạn có thể click vào Install và chờ đến khi cài đặt xong

6. Nếu bị lỗi bạn tiến hành sửa lỗi

7. Sửa lỗi

Tải và giải nén các file bên dưới trong VPS tùy theo bản win

File sxs windows 2012

File sxs windows 2016

Flie sxs Windows 2019

File sxs Windows 2022

Copy đường dẫn file bạn vừa giải nén trong VPS

Sau đó cài bình thường cho đến bước Confirmation thì chọn Specify an alternate source path

Điền đường dẫn nơi bạn giải nén file ở trên vào ô số 1 -> ok rồi install .

Chúc mọi người thành công

net_top