Fake IP về Việt Nam qua OpenVPN của Việt Nam

Bước 1 : Dùng VPS điều hành ubuntu tải file [Download not found] sau đó cài đặt

Bước 2 : Chọn Next

Bước 3 : Chọn tick vào ô xác nhận sau đó chọn Next, sau đó chọn install và đợi

Bước 4 : Tải file này và mở nó : [Download not found] hoặc [Download not found]

Cuối cùng chọn OK xong nhấn connect là xong !

Chúc mọi người thành công .

 

Fake IP