Hướng Dẫn Tạo Proxy v6 cùng VPSTTT ( New)

Video hướng dẫn tạo proxy v6 cùng VPSTTT trên youtube

MỤC LỤC

1. CHUẨN BỊ

Một VPS chạy hệ điều hành Centos 7 trở lên, cấu hình sẵn /64 IPv6 thì VPSTTT đã cấu hình sẵn IPv6

2. ĐĂNG NHẬP

Bạn có thể dùng 2 ứng dụng điều khiển (click vào để tải ) BvSshClient (521 downloads) hoặc putty (191 downloads)

Mình có hướng dẫn dùng BvSSH : Bitvise SSH Client Là Gì ? Hướng Dẫn Cách Tải Và Sử Dụng Bitvise SSH Client

3. TẠO PROXY V6

Sau khi đăng nhập thành công, bạn  vào New Terminal Console để thực hiện

tạo proxy v6

Bước 1 : Update Centos

Việc update Centos bạn cũng có thể bỏ qua
Nhưng update sẽ làm cho quá trình tải của bạn được trươn chu hơn, VPS được sử dụng nhiều tính năng mới

Để update Centos bạn chạy lệnh sau : 

				
					yum update -y


				
			
Ảnh chạy lệnh update
Ảnh update hoàn tất

Bước 2 : Tải file lệnh

Lấy thư mục wget :

				
					wget https://vpsttt.com/wp-content/uploads/sxs/setup.sh
				
			

Tải lệnh : 

				
					chmod +x setup.sh && bash setup.sh
				
			
Ảnh hoàn thành

Bạn thắc mắc là IPv6 sao chưa thấy có, thật ra là nó đang  lưu ở file proxy.txt trong thư mục /home/vpsttt

Bước 3 : Tìm file chứa IPv6

Bạn hãy vào thư mục có tên gọi là New SFTP window

Ảnh đưa đến đường dẫn /home/vpsttt

Bây giờ bạn hãy click đúp chuột vào file proxy.txt và bạn thấy hàng loạt IPv6 được tạo ra.

Ảnh file proxy.txt

Bước 4 : Check IPv6

Đôi lúc bạn cần kiểm tra lại lần nữa bằng cách check trên web : Proxy Checker

Những IPv6 hiện dấu tích xanh là được duyệt.

Mr. Bùi Tú Thiên

CHÚC CÁC BẠN MỘT NGÀY VUI !!!

Tạm Biệt
Q8