cPanel – Chặn IP truy cập vào website với IP Blocker

Chức năng này cho phép bạn chặn quyền truy cập của một hoặc nhiều địa chỉ IP đến trang web của bạn

Bạn đăng nhập vào cPanel với hướng dẫn sau:

https://vpsttt.com/cpanel-la-gi-tim-hieu-ve-hosting-cpanel-va-cac-tien-ich/

Và sau đó kéo xuống dưới Security -> IP Blocker

 • Bạn điền vào địa chỉ IP bạn muốn chặn và bấm nút Add:

  • Nếu chặn chính xác IP, bạn điền đầy đủ IP đó, ví dụ 116.77.90.136.

  • Nếu chặn theo range , bạn nhập IP đầu – IP cuối, ví dụ 116.77.90.136-115.76.90.246.

  • Nếu chặn theo Implied Range, bạn nhập IP đầu – miền cuối, ví dụ 115.76.90.236-246.

  • Nếu chặn theo CIDR Format, bạn nhập bạn nhập IP/CIDR, ví dụ 115.76.90.236/32.

  • Nếu chặn theo Implies, ta nhập Số. Ví dụ: 115. (115. như một địa chỉ IP ngụ ý đại diện cho  115. *. *.* , hệ thống sẽ chặn quyền truy cập vào bất kỳ địa chỉ IP nào bắt đầu bằng 115).

Sau khi bấm Add, địa chỉ IP bị chặn sẽ xuất hiện ở mục Currently-Blocked IP Addresses

Bạn có thể bỏ IP đã chặn thông qua việc nhấn nút Delete

Chúc bạn thành công!

doi-dia-chi-ip-1