Tài liệu

Backup miễn phí

  1. Áp dụng .

Áp dụng backup miễn phí cho tất cả các khách thuê mới từ ngày 12/9/2021 .

Tất cả các khách hàng thuê từ trước có thể liên hệ để bổ xung tính năng backup .

2. Cách thức .

Tính năng backup do Vpsttt cung cấp là backup chủ động khi thuê VPS ở phần quản lý VPS sẻ có mục backup như ảnh dưới :

Nhấn Backup Now để sao lưu lại ngay !

Sau đó đợi 3 – 10 phút tùy dung lượng VPS nhé . Sau khi backup xong sẻ có 1 bản backup như ảnh dưới :

Nhấn Restore nếu muốn khôi phục bản backup, Lưu ý không phục rồi thì không quay lại được !

3. Giới Hạn .

Mỗi người có mặc định 2 lần backup và 5 lần khôi phục .

Cần nhiều hơn có thể liên hệ mình nhé !

Trả lời