Thông báo ngày 23/11/2022

– Thêm tùy chọn Vị Trí ngay lúc đặt VPS thay vì chọn ở danh mục sản phẩm.

– Bỏ đi 2 dòng thừa từ trước đến nay là Ns1 và Ns2 khi đặt VPS .

– Không còn cần phải điền thông tin thanh toán khi lập tài khoản .

– Giảm bớt nhiều từ tiếng anh trên web .

– Nâng cấp khả năng tùy chỉnh cấu hình VPS trên Web .

– Bổ xung VPS có Auto backup theo ngày và tuần, lược bỏ tính năng backup thủ công trên các VPS củ.

– Bổ xung OS mới : Ubuntu 22.04, windows 2022 ( khuyến khích sử dụng windows 2012r2 ) .

– Đã bỏ port Remote của windows 2012 và rút gọn dung lượng chiếm dụng của bản windows 2012 từ 13 GB xuống 9.5 GB, fix lỗi cài net 3.5 của bạn win này !

thongbao5