Hướng dẫn trỏ tên miền về hosting

1. Đăng nhập vào Quản lý Hosting như bên dưới, nhấn đăng nhập vào cPanel

2. Tiến hành đăng nhập tài khoản và mật khẩu. Sau đó copy địa chỉ IP Address như bên dưới

3. Đăng nhập vào nơi Quản lý tên miền -> nhấn Quản lý DNS -> điền thông tin giống ảnh dưới, ở ô địa chỉ dán địa chỉ đã copy ở cPanel -> Nhấn lưu.

4. Kiểm tra thử tên miền đã trỏ thành công chưa.

– Đối với hệ điều hành Window -> Gõ cmd -> Nhập ping tên miền -> Nhấn Enter

Màn hình xuất hiện như này thì bạn đã trỏ thành công!!!

word-image-1178