Hướng dẫn đổi mật khẩu Window2012r2, 16, 19

Cách 1 : Vào CMD hoặc vào start – sau đó gõ Command Prompt (2 trình duyệt như nhau )

Gõ lệnh như bên dưới :

Net User Administrator < Mật khẩu mới >

Ví dụ : Net User Administrator buituthien1209@ , Net User Administrator buivany_872003

Cách 2 : Cần có mật khẩu cũ

Bước 1:  Remote Desktop vào máy chủ.

Bước 2 : Vào Start và gõ chọn Control Panel

Bước 3 : Vào User Accounts chọn Remove user accounts chọn Administrator

Bước 4 : Chọn Change the password và nhập mật khẩu cũ mật khẩu mới và nhập lại mật khẩu (chữ hoa, chữ thường, số và kí tự) và change password

Cách 3 : Không cần mật khẩu cũ

Bước 1:  Remote Desktop vào máy chủ.

Bước 2: Gõ tổ hợp phím Windows + R để mở cửa sổ RUN

Bước 3: Nhập câu lệnh vào bấm Enter

lusrmgr.msc

Bước 4 : Chọn User và click chuột phải vào Administrator chọn Set password

Bước 5 : Nhập mật khẩu mới muốn thay đổi, nhập lại mật khẩu và sau đó bấm tiếp Proceed.

Lưu ý : mật khẩu phải có chữ hoa, chữ thường số và kí tự đặt biệt.

Cách 4 : Vào Server Manager

Bước 1 : Vào server manager

Bước 2 : Chọn All Servers

Bước 3 : Click chuột phải vào tên Win và chọn Computer Managemennt

Bước 4 : Chọn Local User and Groups – chọn User – chuột phải vào Administrator – chọn Set Password và chọn Proceed

Bước 5 : Nhập mật khẩu mới và nhập lại mật khẩu (chữ hoa, chữ thường số và kí tự đặt biệt) và nhấn OK

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG !

mat-khau-mac-dinh-tren-dau-ghi-hikvision