Hướng dẫn trỏ miền cùng VPSTTT

MỤC LỤC

I. Hướng dẫn trỏ miền về VPS của VPSTTT

Đây là bài ví dụ, tôi đang có 1 IP VPS và 1 tên miền

Ví dụ: IP là 103.178.234.41, tên miền là btthien.maytinhttt.com

Ảnh đang dùng IP chưa trỏ tên miền

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Vào khu vực quản lý tên miền của bạn

Bạn có thể nhấn trực tiếp vào hoặc vào 3 chấm và chọn quản lý tên miền.

Bước 2: Vào Quản lý DNS

Trường hợp bạn không thấy phần quản lý DNS thì hãy làm theo cách sau: Đăng kí DNS

3. Tiến hành trỏ miền

trỏ miền về VPS

Bạn cứ nhập theo hình theo thứ tự      *     @     www, Loại A và Địa chỉ là IP mình muốn trỏ là xong. Chờ khoảng 5-10 phút.

4. Kiểm tra

Mở CMD tiến hành ping miền, ví dụ miền tôi là btthien.maytinhttt.com, kết quả thành công khi hiện đúng IP mình trỏ. 

Ảnh ping cmd thành công, nếu hiện Time out thì không quan trọng

II. Hướng dẫn trỏ miền về hosting của VPSTTT

Đây là bài ví dụ, tôi đang có 1 tên miền và IP hosting của VPSTTT là 103.178.235.9

Ví dụ: Tên miền tôi là tuthien.vpsttt.com và bắt buộc bạn phải trỏ đúng IP 103.178.235.9

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Vào khu vực quản lý tên miền của bạn

Bạn có thể nhấn trực tiếp vào hoặc vào 3 chấm và chọn quản lý tên miền.

Bước 2: Vào Quản lý DNS

Trường hợp bạn không thấy phần quản lý DNS thì hãy làm theo cách sau: Đăng kí DNS

3. Tiến hành trỏ miền

trỏ miền về hosting

Bạn cứ nhập theo hình theo thứ tự      *     @     www, Loại A và Địa chỉ là IP: 103.178.235.9 là xong. Chờ khoảng 5-10 phút.

4. Kiểm tra

Mở CMD tiến hành ping miền, ví dụ miền tôi là tuthien.vpsttt.com, kết quả thành công khi hiện đúng IP mình trỏ. 

trỏ miền
Ảnh ping cmd thành công, nếu hiện Time out thì không quan trọng

III. Những lưu ý khi sử dụng tên miền

1. Nameservers mặc định của VPSTTT- bạn có thể thay đổi nếu muốn chuyển qua cloudflare chẳng hạn

** Mặc định thì VPSTTT đã có nameservers khi mua về, bạn không cần phải chỉnh gì hết, một số trường hợp bạn muốn về DNS mặc định thì thay đổi 2 nameservers như sau:

				
					dns1.registrar-servers.com
				
			
				
					dns2.registrar-servers.com
				
			

2. Không tìm thấy phần Quản lý DNS

Nếu bạn vào phần quản lý tên miền không thấy Quản lý DNS như ảnh bên hãy làm theo như sau:

- Vào Dịch vụ bổ sung

- Nhấn Đặt hàng

Sau đó bạn sẽ thấy Quản lý DNS nằm ở cuối.

Tổng kết

Nếu bạn chưa có tên miền hãy truy cập vào website: Tên miền VPSTTT

Mua VPS, hosting: VPSTTT- VPS, VPSTTT- Hosting

Hỗ trợ liên hệ: Fanpage, Zalo OA

Thiết kế chưa có tên (20)