Hướng dẫn thêm domain tiếng Việt vào Hosting

Nội dung

Lỗi khi thêm domain tiếng Việt

  • Do mặc định hệ thống cPanel không được lập trình để nhận dạng tên miền (domain) có dấu. Khi bạn mua 1 tên miền Tiếng Việt (tên miền có dấu), khi thực hiện thêm tên miền tiếng việt có dấu vào cPanel sẽ báo như sau:

    “The DNS label must contain only the following character: a-z,A-Z,0-9 and -”.

    Điều này bắt buộc bạn phải chuyển tên miền có dấu này sang bảng mã ASCII thì mới có thể thêm vào được.

Cách khắc phục lỗi

Để khắc phục vấn đề này, rất đơn giản, bạn chỉ cần chuyển tên miền có dấu sang bảng mã ASCII.
Bạn hãy truy cập đường dẫn sau https://www.punycoder.com/

Khi này từ domain gốc là sơntùng.buivany.com chuyển đổi thành xn--xn--sntng-3ua78i.buivany.com

Bạn sẽ copy domain đã chuyển đổi trên để thêm vào trong hosting.

Trong giao diện cPanel, bạn chọn mục Domains -> Create a New Domain, nhập tên domain mới vào.

Bạn cũng nên tắt tùy chọn “Share document root” với domain chính của bạn. Sau đó bấm Submit và chờ một lúc để hệ thống xử lý.

Bạn nhận được kết quả sau

Chúc ban thành công!

domain-search