Hướng Dẫn Chặn Port Và IP Trên Windows Server 2012

I.Cách Chặn Port

Bước 1: Các bạn truy cập vào Control Panel sau đó tìm và chọn Administrative Tools

Bước 2: Các bạn tìm và chọn “Windows Defender Firewall with Advanced Security”

Bước 3: Bên menu bên phải click chọn New Rule.

Bước 4: Chọn Port, click Next

Bước 5: Tiếp tục chọn TCP, điền port 53 (DNS) vào click Next

Bước 6: Chọn Block the connection, click Next

Bước 7: Tích chọn tất cả và click Next

Bước 8: Điền tên của Rule bất kỳ và click Finish

Bước 9: Lặp lại các bước 3-8 cho bên Outbound Rules

Các bạn làm theo đúng như VpsTTT.com hướng dẫn là có thể chặn được Port.

II.Cách Chặn IP

BƯỚC 1: Tương tự như bước 1 và 2 của việc chặn port.

BƯỚC 2: Chọn Rule Type

  • Lần này, chọn Custom và nhấn Next

BƯỚC 3: Program

  • Chọn All programs và nhấn Next.

BƯỚC 4Protocol and Ports

  • Để nguyên mặc định và nhấn Next

BƯỚC 5: Scope

  • Ở mục Which remote IP addresses does this rule apply to?, chọn These IP addresses.
  • Nhấn Add và nhập địa chỉ IP bạn muốn chặn, sau đó nhấn OK.

BƯỚC 6 : Chọn Action, Profile và đặt tên cho Rule:

  • Lặp lại các bước sau như khi chặn port.
window 12