2021 END and 2022 Start – đã kết thúc

  1. Thời gian :

Khuyến mãi bắt đầu từ ngày 31/12/2021 kết thúc vào ngày 6/1/2022

2. Nọi dung khuyến mãi :

Giảm 20.22% giá VPS khi sử dụng mã giảm giá “Start2022”

Giảm 20.21% giá Proxy All khu vực trên thế giới với mã giảm giá “End2021”

Giảm 10% giá server Việt Nam và server USA với mã giảm giá “10%server”

3. Lưu ý :

Mỗi mã giảm giá chỉ được sử dụng 1 lần / 1 tài khoảng, không khuyến khích việc lập nhiều tài khoảng .

Khi có nhu cầu lớn >10 VPS có thể tham khảo chính sách này .

Mọi yêu cầu hổ trợ có thể sử dụng live chat bên góc phải hoặc form ở dưới /

[contact-form-7 id=”250″ title=”Liên hệ”]
2022-start-finger-about-to-press-a-button-with-the-text-2022-start-vector