Thực hiện cài đặt vân tay cho laptop Windows 10 nhanh chóng cùng VPSTTT

Cách cài đặt vân tay cho laptop Windows 10

Để cài đặt vân tay cho laptop Windows 10, ta thực hiện theo hướng dẫn sau:

Đầu tiên, bạn hãy chọn biểu tượng Tìm kiếm > Gõ sign-in options > Chọn Sign-in options.

Vào Tùy chọn đăng nhập

Tiếp theo, ở trong mục Windows Hello Fingerprint, hãy chọn Set up.

Chọn đặt một vân tay mới

Sau đó chọn Get started.

Chọn Bắt đầu

Bạn hãy nhập mã PIN của thiết bị.

Sau khi đã nhập mật khẩu, bạn hãy đặt ngón tay lên laptop để tiến hành lăn dấu vân tay.

Lăn vân tay

Và chọn Close để hoàn tất cài đặt.

Hoàn tất cài đặt vân tay
Olive Green Minimalist Real Estate Business Presentation