Bảng Chi Tiết Các Gói Dịch Vụ Firewall Anti DDoS

Tư vấn lựa chọn các gói dịch vụ Firewall Anti DDoS

Thông số kỹ thuật firewall anti ddos
Giá dịch vụ Miễn Phí 100% 500,000đ /Tháng 1,500,000đ /Tháng
Băng thông 80GBps 80GBps 80GBps
Hỗ trợ block quốc tế
Chống Botnet
Lọc UDP quá cao
Tự động học IP Blacklist
Tự động học IP Whitelist
Hổ trợ lọc UDP/ TCP theo yêu cầu
Thêm/Xóa/Chặn Whitelist/Blacklist
Chống SYN Flood/UDP Flood
Chống GRE Flood
Chống HTTP Flood
Chống ECE/CWR/TLS
Chống ICMP Flood
Chặn Rate-based
Chặn Malformed DNS Traffic, DNS Rate Limiting
Chặn UDP - TCP theo cổng (port)
Chặn CDN và Proxy
Chặn Malformed SIP Traffic, SIP Request Limiting
Tùy biến rule theo yêu cầu

(*) Nhằm đảm bảo hiệu năng Anti DDoS tốt nhất, dịch vụ Firewall Anti DDoS áp dụng cho tất cả các dịch vụ tại VPSTTT (ngoại trừ VPS Quốc Tế)