Hướng dẫn thêm IPv6 vào VPS

I. Lưu ý trước khi thêm IPv6 vào VPS

  • Phải mua VPS có IPv6 (quan trọng), bạn phải thuê VPS có IPv6 vpsttt.com là một ví dụ chẳng hạn.
thêm ipv6 vào vps
  • Windows thì cần config lại, còn các hệ điều hành nhân Linux thì không cần config 

II. Hướng dẫn thực hiện thêm IPv6 vào VPS

Bước 1: Login vào VPS bằng Remote Desktop Connection- dùng IPv4 để login vào

Bước 2: Chuột phải vào nút mạng và chọn Open Network and Sharing Center

Bước 3: Nhấn vào Ethernet

Bước 4: Chọn Properties –> Tiếp theo chọn Internet Protolcol Vervion 6 (TCP/IPv6)

Bước 5: Ở vpsttt.com IPv6 sẽ hiện ở panel web

Bước 6: Cấu hình IPv6

  • IPv6 address: Nhập IPv6
  • Subnet prefix length: Subnet cung cấp, thường sẽ thấy trên panel web là 64
  • Default gateway: gateway thường là nhập xxxx:xxxx:xxxx::1
  • Preferred DNS server: 2001:4860:4860::8888
  • Alternate DNS server: 2001:4860:4860::8844

Nhấn OK là hoàn tất.

Bước 7: Check thử vào link này: https://www.whatismyip.com/

ipv6