Hướng Dẫn Sử Dụng Các Lệnh Cơ Bản Của SSH – VPSTTT 4.0

SSH là một công cụ mạnh mẽ cho phép quản trị viên hệ thống và người dùng điều khiển và quản lý các máy chủ từ xa. Trong bài viết này, VPSTTT sẽ chia sẻ với bạn các lệnh SSH cơ bản mà bạn cần biết.

Mục Lục

SSH là gì?

SSH là giao thức để kết nối đến máy chủ hay hệ thống đến Terminal một cách an toàn. SSH cũng có thể được dùng để chuyển các File. Ba bước làm việc đơn giản của SSH như sau:

 • Định danh Host: Xác định tên hệ thống tham gia phiên làm việc SSH
 • Mã hóa: Tạo lập kênh làm việc mã hóa
 • Chứng thực: Thực hiện xác thực người dùng có quyền truy cập hệ thống

Các lệnh cơ bản của SSH như sau:

SSH

Lệnh SSH liên quan đến hệ thống

 • exit: Thoát khỏi cửa sổ dòng lệnh.
 • logout: Tương tự như lệnh exit.
 • reboot: Khởi động lại hệ thống.
 • halt: Tắt máy.
 • startx: Khởi động chế độ xwindows từ cửa sổ terminal.
 • mount: Gắn hệ thống tập tin từ một thiết bị lưu trữ vào cây thư mục chính.
 • unmount: Ngược với lệnh mount.
 • /usr/bin/system-config-securitylevel-tui: Cấu hình tường lửa và SELinux.
SSH

Lệnh SSH xem thông tin

 • cat /proc/cpuinfo: Tìm chi tiết kỹ thuật của CPU.
 • cat /proc/meminfo: Bộ nhớ và trang đổi thông tin.
 • lspci: Xem thông tin mainboard.
 • uname -r: Xem hạt nhân phiên bản.
 • gcc -v: Kiểm tra phiên bản compiler đã cài đặt.
 • /sbin/ifconfig: Xem các địa chỉ IP của bạn.
 • netstat: Xem tất cả các kết nối.
 • lsmod: Xem các module hạt nhân được nạp.
 • last: Xem những ai đã login vào hệ thống.
 • df: Xem dung lượng ổ đĩa cứng.
 • free -m: Xem dung lượng sử dụng bộ nhớ.
 • netstat -an | grep :80 | wc -l: Xem có bao nhiêu kết nối đến cổng 80.

Lệnh SSH thao tác trên tập tin

 • ls: Lấy danh sách tất cả các file và thư mục trong thư mục hiện hành.
 • pwd: Xuất đường dẫn của thư mục làm việc.
 • cd: Thay đổi thư mục làm việc đến một thư mục mới.
 • mkdir: Tạo thư mục mới.
 • rmdir: Xoá thư mục rỗng.
 • cp: Copy một hay nhiều tập tin đến thư mục mới.
 • mv: Đổi tên hay di chuyển tập tin, thư mục.
 • rm: Xóa tập tin.
 • wc: Đếm số dòng, số kí tự… trong tập tin.
 • touch: Tạo một tập tin.
 • cat: Xem nội dung tập tin.
 • vi: Khởi động trình soạn thảo văn bản vi.
 • df: Kiểm tra dung lượng đĩa.
 • du: Xem dung lượng đĩa đã dùng cho một số tập tin nhất định.
 • tar -cvzpf archive.tgz /home/example/public_html/folder: Nén một thư mục.
 • tar -tzf backup.tar.gz: Liệt kê file nén gz.
 • tar -xvf archive.tar: Giải nén một file tar.
 • unzip file.zip: Giải nén file .zip.
 • wget: Download một file.
 • chown user
  folder/ -R: Đổi owner cho toàn bộ thư mục và file.

Lệnh SSH khi làm việc trên terminal

 • clear: Xoá trắng cửa sổ dòng lệnh.
 • date: Xem ngày, giờ hệ thống.
 • find /usr/share/zoneinfo/ | grep -i pst: Xem các múi giờ.
 • ln -f -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime: Đổi múi giờ máy chủ về múi giờ Việt Nam.
 • date -s “1 Oct 2009 18:00:00”: Chỉnh giờ.
 • cal: Xem lịch hệ thống.

Lệnh SSH trên quản lí hệ thống

 • rpm: Kiểm tra gói đã cài đặt hay chưa, hoặc cài đặt một gói, hoặc sử dụng để gỡ bỏ một gói.
 • ps: Kiểm tra hệ thống tiến trình đang chạy.
 • kill: Dừng tiến trình khi tiến trình bị treo.
 • top: Hiển thị sự hoạt động của các tiến trình.
 • pstree: Hiển thị tất cả các tiến trình dưới dạng cây.
 • sleep: Cho hệ thống ngừng hoạt động trong một khoảng thời gian.
 • useradd: Tạo một người dùng mới.
 • groupadd: Tạo một nhóm người dùng mới.
 • passwd: Thay đổi password cho người dùng.
 • userdel: Xoá người dùng đã tạo.
 • groupdel: Xoá nhóm người dùng đã tạo.
 • gpasswd: Thay đổi password của một nhóm người dùng.
 • su: Cho phép đăng nhập với tư cách người dùng khác.
 • groups: Hiển thị nhóm của user hiện tại.
 • who: Cho biết ai đang đăng nhập hệ thống.
 • w: Tương tự như lệnh who.
 • man: Xem hướng dẫn về dòng lệnh như cú pháp, các tham số…

Lưu ý: Hệ điều hành Linux phân biệt chữ hoa và chữ thường.

VPSTTT hy vọng rằng những hướng dẫn trên sẽ giúp bạn nắm vững các lệnh cơ bản của SSH. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngần ngại để lại bình luận hoặc gửi email cho chúng tôi để được hỗ trợ. Chúc bạn thành công trong công việc!

Đăng bài (25)