Hướng dẫn map ổ cứng thông qua Remote Desktop

Bước 1: Mở menu Start và gõ “mstsc” để mở Remote Desktop Connection

Bước 2: Click chọn phần “Show Options”

Bước 3: Vào tab “Local Resources”

Bước 4: Click nút “More”, bạn sẽ thấy một danh sách các tài nguyên bạn có thể forward đến máy đang được remote.

Bạn có thể click chọn các thiết bị cần kết nối đến server thông qua Remote Desktop >> sau đó click OK để lưu lại thiết lập

Bước 5. Remote Desktop đến server

Bước 6: Mở File Explorer trên máy tính được remote bạn sẽ thấy ổ đĩa.

map ổ cứng