SQL

Hướng dẫn cài SQL 2012 R2

Hướng dẫn cài SQL 2012 R2

SQL

2. Trong khi đợi download ta tắt tường lửa để tránh bị lỗi trong khi cài đặt.

SQL

3. Sau khi tải xong vào This PC làm theo hướng dẫn.

Vậy là đã hoàn thành việc cài đặt SQL 2012 R2.

SQL