Gia hạn bản windows server dùng thử

Thông thường bản windows server 2012 r2 và 2016 r2 chỉ cho phép dùng thử 180 ngày , sau khi hết hạn bạn có thể dùng cách sau để tiếp tục sử dụng :

Mở cmd lên dùng lệnh :

cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /dlv

Như ảnh là bản windows còn gia hạn được thêm 5 lần / 6 lần nữa, bạn tiếp tục chạy lệnh

cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /rearm

Chạy sau mọi người restart lại máy nhé .

Chúc mọi người thanh công !

Untitled