VPS Viettel IDC HCM

Sử dụng CPU Platium 8260 kết hợp với ổ NVME

VPS 20 GB

Free 1 IP v4
Băng Thông Không Giới Hạn

 • 1 x vCPU Platinum 8260 Cpu
 • 1 Gb DDR4 Ram
 • 20 GB NVME Disk
 • 1 Gbs Bandwith
VPS 25 GB

Free 1 IP v4
Băng Thông Không Giới Hạn

 • 1 x vCPU Platinum 8260 Cpu
 • 2 Gb DDR4 Ram
 • 25 GB NVME Disk
 • 1 Gbs Bandwith
VPS 30 GB

Free 1 IP v4
Băng Thông Không Giới Hạn

 • 2 x vCPU Platinum 8260 Cpu
 • 2 Gb DDR4 Ram
 • 30 GB NVME Disk
 • 1 Gbs Bandwith
VPS 40 GB

Free 1 IPv4
Băng Thông Không Giới Hạn

 • 2 x vCPU Platinum 8260 Cpu
 • 4 Gb DDR4 Ram
 • 40 GB NVME Disk
 • 1 Gbs Bandwith
VPS 50 GB

Free 1 IPv4
Băng Thông Không Giới Hạn

 • 3 x vCPU Platinum 8260 Cpu
 • 6 Gb DDR4 Ram
 • 50 GB NVME Disk
 • 1 Gbs Bandwith
VPS 70 GB

Free 1 IPv4
Băng Thông Không Giới Hạn

 • 4 x vCPU Platinum 8260 Cpu
 • 8 Gb DDR4 Ram
 • 70 GB NVME Disk
 • 1 Gbs Bandwith
VPS 100 GB

Free 1 IPv4
Băng Thông Không Giới Hạn

 • 6 x vCPU Platinum 8260 Cpu
 • 16 Gb DDR4 Ram
 • 100 GB NVME Disk
 • 1 Gbs Bandwith
VPS 60 GB

Free 1 IPv4
Băng Thông Không Giới Hạn

 • 4 x vCPU Platinum 8260 Cpu
 • 4 Gb DDR4 Ram
 • 60 GB NVME Disk
 • 1 Gbs Bandwith