VPS Singapore

Sử dụng trực tiếp của các hảng lớn và sự ổn định được đảm bảo !

VPS 1 GB

Free 1 IPv4
Tồn tại liên tục 3 - 4 tháng

  • 1 vCPU Cpu
  • 1 Gb Ram
  • 20Gb SSD