VPS FPT Hà Nội

Sử dụng CPU E5 v3 kết hợp với SSD tốc độ cao

VPS HN 1 GB

Free 1 IP v4
Băng Thông Không Giới Hạn

 • 1 x vCPU Xeon E5 v3 Cpu
 • 1 Gb DDR4 Ram
 • 20 GB SSD Disk
 • 1 Gbs Bandwith
VPS HN 2 GB

Free 1 IP v4
Băng Thông Không Giới Hạn

 • 1 x vCPU Xeon E5 v3 Cpu
 • 2 Gb DDR4 Ram
 • 25 GB SSD Disk
 • 1 Gbs Bandwith
VPS HN 3 GB

Free 1 IP v4
Băng Thông Không Giới Hạn

 • 2 x vCPU Xeon E5 v3 Cpu
 • 2 Gb DDR4 Ram
 • 30 GB SSD Disk
 • 1 Gbs Bandwith
VPS HN 4 GB

Free 1 IPv4
Băng Thông Không Giới Hạn

 • 2 x vCPU Xeon E5 v3 Cpu
 • 4 Gb DDR4 Ram
 • 40 GB SSD Disk
 • 1 Gbs Bandwith
VPS HN 6 GB

Free 1 IPv4
Băng Thông Không Giới Hạn

 • 3 x vCPU Xeon E5 v3 Cpu
 • 6 Gb DDR4 Ram
 • 50 GB SSD Disk
 • 1 Gbs Bandwith
VPS HN 8 GB

Free 1 IPv4
Băng Thông Không Giới Hạn

 • 4 x vCPU Xeon E5 v3 Cpu
 • 8 Gb DDR4 Ram
 • 70 GB SSD Disk
 • 1 Gbs Bandwith
VPS HN 16 GB

Free 1 IPv4
Băng Thông Không Giới Hạn

 • 6 x vCPU Xeon E5 v3 Cpu
 • 16 Gb DDR4 Ram
 • 100 GB SSD Disk
 • 1 Gbs Bandwith