Máy chủ riêng

Máy chủ Viettel IDC, toàn quyền quản lý, lắp đặt miễn phí .

Máy chủ A

Không giới hạn băng thông
Chống DDOS Miễn phí
Viettel IDC

 • 2x intel 5650 (12core x 2.66ghz) CPU
 • 16 Gb DDR3 Ram
 • 250 GB SSD DISK
 • 01 IP v4
 • 300Mbs/10Mbs Network VN/QT
Máy chủ B

Không giới hạn băng thông
Chống DDOS Miễn phí
Viettel IDC

 • 2x intel 5650 (12core x 2.66ghz) CPU
 • 32 Gb DDR3 Ram
 • 250 GB SSD DISK
 • 01 IP v4
 • 300Mbs/10Mbs Network VN/QT
Máy chủ C

Không giới hạn băng thông
Chống DDOS Miễn phí
Viettel IDC

 • 2x intel 2660 (16core x 2.2ghz) CPU
 • 64 Gb DDR3 Ram
 • 500 GB SSD DISK
 • 01 IP v4
 • 300Mbs/10Mbs Network VN/QT
Máy chủ D

Không giới hạn băng thông
Chống DDOS Miễn phí
Viettel IDC

 • 2x intel 2680v2 (20core x 2.8ghz) CPU
 • 96 Gb DDR3 Ram
 • 1000 GB SSD DISK
 • 01 IP v4
 • 300Mbs/10Mbs Network VN/QT
Máy chủ E

Không giới hạn băng thông
Chống DDOS Miễn phí
Viettel IDC

 • 2x intel 2678v3 (24core x 2.5ghz) CPU
 • 128 Gb DDR4 Ram
 • 1000 GB SSD high speed DISK
 • 01 IP v4
 • 1 Gbs/10Mbs Network VN/QT