Máy chủ GPU

Máy chủ FPT Hà Nội, tích hợp Card đồ họa rời, phục vụ các tác vụ cao

GPU A

Free 1 Ipv4 băng thông không giới hạn
Đặt tại FPT Hà Nội

 • 2 x E5-2665 16 core CPU
 • 64 Gb Ram
 • 480 SSD
 • NVidia Quadro P620 2GB GDDR5 GPU
GPU B

Free 1 Ipv4 băng thông không giới hạn
Đặt tại FPT Hà Nội

 • 2 x E5-2678v3 24 core CPU
 • 96 Gb Ram
 • 960 GB SSD
 • NVidia Quadro P620 2GB GDDR5 GPU
GPU C

Free 1 Ipv4 băng thông không giới hạn
Đặt tại FPT Hà Nội

 • 2 x E5-2680v4 28 core CPU
 • 128 Gb Ram
 • 960 GB SSD
 • NVidia Quadro P620 2GB GDDR5 GPU
GPU D

Free 1 Ipv4 băng thông không giới hạn
Đặt tại FPT Hà Nội

 • 2 x E5-2680v4 28 core CPU
 • 64 GB Ram
 • 480 GB SSD
 • AMD Radeon RX 570 8GB GDDR5 GPU