VPS Việt Nam

Sử dụng 100% CPU Xeon E5 kết hợp với ổ SSD khởi tạo 3 phút

VPS 1 GB Ram

Free 1 IP v4
Băng Thông Không Giới Hạn

 • 1 x vCPU Xeon v2,v3 Cpu
 • 1 Gb Ram
 • 20 GB SSD Disk
 • 1 Gbs Bandwith
VPS 2 GB Ram

Free 1 IP v4
Băng Thông Không Giới Hạn

 • 1 x vCPU Xeon v2,v3 Cpu
 • 2 Gb Ram
 • 25 GB SSD Disk
 • 1 Gbs Bandwith
VPS 3 GB Ram

Free 1 IP v4
Băng Thông Không Giới Hạn

 • 2 x vCPU Xeon v2,v3 Cpu
 • 2 Gb Ram
 • 30 GB SSD Disk
 • 1 Gbs Bandwith
VPS 4 GB Ram

Free 1 IPv4
Băng Thông Không Giới Hạn

 • 2 x vCPU Xeon v2,v3 Cpu
 • 4 Gb Ram
 • 40 GB SSD Disk
 • 1 Gbs Bandwith
VPS 6 GB Ram

Free 1 IPv4
Băng Thông Không Giới Hạn

 • 3 x vCPU Xeon v2,v3 Cpu
 • 6 Gb Ram
 • 50 GB SSD Disk
 • 1 Gbs Bandwith
VPS 8 GB Ram

Free 1 IPv4
Băng Thông Không Giới Hạn

 • 4 x vCPU Xeon v2,v3 Cpu
 • 8 Gb Ram
 • 70 GB SSD Disk
 • 1 Gbs Bandwith
VPS 16 GB Ram

Free 1 IPv4
Băng Thông Không Giới Hạn

 • 6 x vCPU Xeon v2,v3 Cpu
 • 16 Gb Ram
 • 100 GB SSD Disk
 • 1 Gbs Bandwith