LoạiCPU ( Intel xeon )Số lỏiRamỔ cứngTốc độ mạngGiá vnđ/tháng
A2x x5650 2.66ghz1216 Gb DDR3250 GB SSD1 Gbs share1.400.000Đăng kí ngay
B2x x5650 2.66ghz 12 32 Gb DDR3250 GB SSD1 Gbs share1.600.000Đăng kí ngay
C2x e5 2660 2.2ghz1664 Gb DDR3500 GB SSD1 Gbs share2.500.000Đăng kí ngay
D2x e5 2680v2 2.8ghz2096 Gb DDR31000 GB SSD1 Gbs share3.000.000Đăng kí ngay
E2x e5 2678v3 2.5ghz24128 Gb DDR41000 GB SSD1 Gbs share4.000.000Đăng kí ngay
F2x e5 2680v3 2.5ghz24196 Gb DDR42000 GB SSD1 Gbs Share6.500.000Đăng kí ngay
G2x e5 2699v3 2.3ghz32320 Gb DDR42000 GB SSD1 Gbs Share10.000.000Đăng kí ngay