Gia hạn bản windows server dùng thử Print

  • 0

Thông thường bản windows server 2012 r2 và 2016 r2 chỉ cho phép dùng thử 180 ngày , sau khi hết hạn bạn có thể dùng cách sau để tiếp tục sử dụng :

Mở cmd lên dùng lệnh :

cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /dlv

Như ảnh là bản windows còn gia hạn được thêm 5 lần / 6 lần nửa, bạn tiếp tục chạy lệnh

cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /rearm

Sau đó bạn restar máy là xong, thông thường bạn có thể dùng tối đa 18 tháng dùng thử bản windows server !

Chúc bạn thành công !


Câu trả lời có hữu ích với bạn?

« Quay lại